News & article

จากภาพ :   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กับผู้บริหารระดับสูง บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล
    26 ม.ค. 61 ที่ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการเปิดตัว “Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทางเลือกเรียกรถผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เน้นจุดเด่นที่ความเข้าใจ ความต้องการของผู้โดยสารอย่างลึกซึ้ง แอพพลิเคชั่นใช้งานได้ง่าย มั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง พร้อมสาธิตวิธีเรียกใช้บริการรถ Taxi OK ผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นปฐมฤกษ์ โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ประกอบการ ศูนย์บริการสื่อสารรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) ผู้ให้บริการ GPS ผู้ให้บริการเครือข่ายสัญญาณ บริษัทประกันภัย ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดมิติใหม่ของ การให้บริการแท็กซี่ไทยอย่างเป็นรูปธรรม