News & article

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กับผู้บริหาร KPN MOTORS GROUP คุณเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กับผู้บริหาร KPN MOTORS GROUP
ประธานในการเปิดตัว “Taxi OK มิติใหม่แท็กซี่ไทย”

เปิดตัวโครงการ แท็กซี่ VIP – แท็กซี่ OK

นายพิชิต อัครทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ กีรติยากรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.พี.เอ็น. มอเตอร์ คาร์ จำกัด ผู้จำหน่ายรถ Taxi ป้ายเเดงเเบบ วีไอพี รายใหญ่ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ แท็กซี่ VIP และแท็กซี่ OK มิติใหม่แห่งรถสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการแท็กซี่ไทย สู่มาตรฐานสากล

KPN MOTORS GROUP เตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทมหาชน

KPN MOTORS GROUP เตรียมตัวเข้าเป็นบริษัทมหาชน

รายละเอียดข่าวและวารสาร 05

รายละเอียดข่าวและวารสารรายละเอียดข่าวสารรายละเอียด ข่าวและวารสารรายละเอียดข่าวสาร