ข่าวและวารสาร

พ.ร.บ. คืออะไร ?
  • พ.ร.บ. คือทำประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2522 ให้ทุกคันต้องมีโดยจะคุ้มครองแค่ "บุคคล" เท่านั้น


พ.ร.บ.รถยนต์ มีความสำคัญอย่างไร?
  • เนื่องจากเป็นประกันภัยชนิดหนึ่ง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้โดยจ่ายไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ชดเชยจำนวน 200,000 บาท และหากต้องรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน


ถ้าไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ จะต้องเสียอะไรบ้าง?
  • มีโทษปรับเนื่องจากไม่แสดง พ.ร.บ.รถยนต์ ไม่เกิน 1,000 บาทและหากเราไม่ได้ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้ ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท


ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ต้องทำอย่างไร?
  • ส่วนใหญ่การต่อ พ.ร.บ.รถยนต์จะทำควบคู่ไปกับการต่อทะเบียนรถ เอกสารที่ต้องเตรียมมีแค่สำเนาทะเบียนและบัตรประชาชน 1 ใบ และติดต่อมายังบริษัท KPN MOTOR CAR เพียงเท่านี้ทางบริษัทของเราก็จะทำการต่อ พ.ร.บ. ให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว


สนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์: 086-794-9999