ข่าวและวารสาร

  บริษัท KPN MOTORS GROUP  นอกจากจะเป็นผู้จำหน่ายรถแท็กซี่ป้ายแดงและรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดแล้วเรายังมีบริการสินเชื่อครบวงจรอีกด้วย

ลักษณะเด่นของบริการ
  • วงเงินกู้สุงสุด 100% ของราคาประเมิน

  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน


คุณสมบัติผู้กู้
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี

  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)


สนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์: 086-794-9999